Έλεγχος της εγκατάστασης

Ο σωστός έλεγχος της εγκατάστασής με τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα μας.

Για να είναι μια εγκατάσταση ασφαλείς είναι απαραίτητο να προβούμε σε ελέγχους ανά τακτικά διαστήματα ώστε να προλάβουμε τις χειρότερες καταστάσεις. Δημιουργούμε αναλυτικές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Εμείς θα σας συμβουλεύσουμε για τα διαστήματα που πρέπει να γίνει επανέλεγχος. Δεν είναι υψηλό το κόστος ώστε να ελεγχθεί η εγκατάσταση που ζείτε εσείς τα παιδιά σας και να προστατέψετε την περιούσια σας. Βάσει μελετών που έχουν γίνει το κόστος για να ελεγχθεί ένας επαγγελματικός χώρος είναι περίπου στα 120€ το χρόνο. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο χώρος αυτός κατά την λειτουργία γίνει διακοπή ρεύματος η ακόμα και πυρκαγιά το κόστος των 120€ θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα χρήματα που θα δώσετε για την επιδιόρθωση και από τις ώρες που έμεινε χωρίς ρεύμα. Η πρόληψη προλαβαίνει καταστάσεις, όπως σε όλους τους τομείς.