Σύμβαση συντήρησης

Έχοντας τη γνώση και την πολυετή εξειδίκευση στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών , σας παραθέτουμε κατωτέρω την πρότασή μας για ετήσια υποστήριξη .

Η πρόταση αυτή βασίζεται στην καλή λειτουργία του επαγγελματικού σας χώρου. Με αυτή την πρόταση, θα είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας να επεμβαίνουμε άμεσα μετά από αίτημά σας.

Τι κερδίζετε με τη Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης : 


– Προτεραιότητα τεχνικών για επείγουσα βλάβη έναντι πελατών χωρίς Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης
– Αμεσότητα για την επίλυση προβλημάτων, με απομακρυσμένη διάγνωση
– Προληπτική συντήρηση & τεχνικός έλεγχος δύο φορές το χρόνο
– Επίσκεψη τεχνικού, για βλάβη μετά από κλήση σας, μέσα σε 40 λεπτά όταν αυτό χρειάζεται
– Μόνιμη & συνεχή τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου Διάθεση ειδικευμένων συμβούλων με τεχνογνωσία, για την από τηλεφώνου εξυπηρέτηση  24/24
– Εργασίες τηλεδιάγνωσης, τηλεπρογραμματισμού, τηλεσυντήρησης
– Σε περιπτώσεις βλάβης εξοπλισμού, η παραλαβή προς επισκευή και παράδοση από επισκευή γίνεται από και προς τον χώρο σας με έξοδα της εταιρίας μας