Ασφάλης ηλεκτρική εγκατάσταση

Το ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται επικίνδυνο όταν περνά μέσα από το ανθρώπινο σώμα εφόσον ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος: 30mA.

Το ηλεκτρικό ρεύμα γίνεται επικίνδυνο όταν περνά μέσα από το ανθρώπινο σώμα εφόσον ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος: 30mA. Τότε μπορεί να επιδράσει στην λειτουργία της καρδιάς και έχουμε ηλεκτροπληξία.

Πως μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο για ηλεκτροπληξία στην καθημερινή μας ζωή;

 • Με μια σωστά ηλεκτρική εγκατάσταση...

Μια ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση κατασκευάζεται με βάση κανονισμούς και πρότυπα μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
Από τον Μάρτιο του 2004 έχουμε ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο από τον ΕΛΟΤ για την μελέτη, την κατασκευή και το έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. HD 384.

 • Με πρόληψη και σωστή ενημέρωση...

Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση πρέπει να είναι διαρκής για όλο τον πληθυσμό και για όλες τις ηλικίες, είναι υποχρέωση μας να γνωρίζουμε για αυτό το αγαθό που μας (περιβάλει) καθημερινά.

Από τι μπορεί να προέλθει μια ηλεκτροπληξία στο σπίτι ή στο γραφείο;

 • Συνήθως από ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές που τροφοδοτούνται από μη ασφαλείς ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Μία ηλεκτρική συσκευή ακόμα και καλής κατασκευής, με σήματα ποιότητας, μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν συνδεθεί σε μια μη ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση.

 • Από φθορές στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή στα καλώδια σύνδεσης των συσκευών

Πως μπορεί να μας προστατεύσει μια ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικής ηλεκτρικής συσκευής;

 • Δεν μας επιτρέπει να έλθουμε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Αν έλθουμε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, το διακόπτει άμεσα πριν μας δημιουργήσει κίνδυνο.

Μια ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση σημαίνει, σωστή επιλογή υλικών, τήρηση κανόνων και κανονισμών, επιμελημένη κατασκευή πίνακα, αποτελεσματική γείωση, όλα αυτά από αδειούχους εγκαταστάτες.

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές είναι οι ποιο επικίνδυνες;

 • Αυτές που έχουν μεταλλικά μέρη με τα οποία μπορεί να έλθει σε επαφή το σώμα μας.
 • Τα μεταλλικά μέρη των συσκευών αυτών πρέπει απαραίτητα να συνδέονται με την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Πως και γιατί αυτές οι συσκευές μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία;

 • Αν δεν έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σωστά, αν παρουσιάσουν σφάλμα κατά την λειτουργία τους και έχουν συνδεθεί σε μια μη ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση τότε μπορούν να στείλουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα μας από τα μεταλλικά τους μέρη τα οποία ακουμπάμε.
 • Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν τα καλώδια τους η τα φις σύνδεσης τους έχουν φθαρεί.

Πως μπορούμε να ξέρουμε αν η ηλεκτρική εγκατάσταση, μας καλύπτει (είναι ασφαλής) για αυτές τις περιπτώσεις;

 • Πρέπει να έχουμε στον πίνακα διανομής τουλάχιστον έναν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη και αυτός να λειτουργεί σωστά.

Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ο διακόπτης αυτός πρεπει να είναι επώνυμος, δεν πρέπει να παρακάμπτεται και πρέπει να ελέγχεται από τον καταναλωτή κατά τακτά διαστήματα για την καλή λειτουργία του.
Για την υποχρέωση εγκατάστασης του υπάρχει Υπουργική απόφαση από τον 08.2006.

 • Η γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι αποτελεσματική.

Η αποτελεσματικότητα της γείωσης πρέπει να ελέγχεται από αδειούχο εγκαταστάτη.

 • Οι πρίζες που χρησιμοποιούμε, και τα φις να είναι καλής ποιότητας και να είναι με επαφές γείωσης (σουκο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν ακόμα σε πολλα ελληνικά κτίρια παλιές πρίζες διπολικές και τριπολικές στις οποίες μπορούν να συνδέονται συσκευές με φις σούκο το οποίο δεν εξασφαλίζει στην περίπτωση αυτή συνέχεια της γείωσης.
Αυτές οι πρίζες είναι επικίνδυνες και πρέπει να αντικατασταθίστανται άμεσα!

 • Σε περιπτώσεις επισκευών οι ελαιοχρωματιστές να μην βάφουν τις επαφές γείωσης των πριζών σούκο.

Το χρώμα είναι μονωτικό υλικό και τότε η πρίζα χάνει την αποτελεσματικότητα της. Δεν προστατεύει πλέον.

 • Να αποφεύγουμε την χρήση μπαλαντεζών και πολύπριζων.

Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην κατανάλωση μπαλαντεζών και πολύπριζων.
Με την χρήση τους υπερφορτώνονται οι ηλεκτρικές γραμμές και δεν εξασφαλίζεται πάντα η γείωση των συσκευών, άρα η προστασία μας.

 • Στην ηλεκτρική μας εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνονται επεμβάσεις, προσθήκες και αλλαγές παρά μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους.

Θέμα ευθύνης, γνώσης, εμπειρίας, υπευθυνότητας και γνώσης. Η έλλειψη τους εγκυμονεί, δημιουργεί κινδύνους.

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε στο μπάνιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με βάση τον παλιό κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων (ίσχύε μέχρι τον Μάρτιο του 2006) δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πριζών σούκο στους χώρους των μπάνιων. Με βάση τον νέο πρότυπο του ΕΛΟΤ που αντικαθιστά τον παλιό κανονισμό, επιτρέπεται η εγκατάσταση πριζών σούκο σε προκαθορισμένες περιοχές στα μπάνια, στις νέες εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με βάση αυτό το πρότυπο, μόνο εάν προστατεύονται από αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.
Σε πολλές κατοικίες υπάρχουν πρίζες σούκο στο μπάνιο χωρίς να προστατεύονται από αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.
Αυτές οι πρίζες είναι επικίνδυνες και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτές τις πρίζες σε υγρό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσουν πολλούς κινδύνους.
Το ανθρώπινο σώμα όταν είναι βρεγμένο (υγρό) είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητο για ηλεκτροπληξία

 • Πρίζες που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, μπαλκόνια, κήπους) πρέπει να προστατεύονται από αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη. Οι συσκευές που συνδέονται σε αυτές έχουν πολλές πιθανότητες να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

Ποιες είναι οι ποιο επικίνδυνες για ηλεκτροπληξία περιοχές μέσα στο σπίτι;

 • Το μπάνιο
 • Η κουζίνα
 • Ο χώρος σιδερώματος
 • Ο κήπος, ή η αυλή
 • Το δωμάτιο εργασίας
 • Το παιδικό δωμάτιο