Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων

   Κατασκευή γραφείων στο Σύνταγμα.