Οικίες

Υλοποίηση ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε οικίες σε συνεργασία με γνωστούς διακοσμητές και αρχιτέκτονες . Εφαρμογή συστήματος Instabus KNX σε περισσότερες από 45 πολυτελείς μονοκατοικίες .