Γεωργίτσης πιροσκί

 

Στα καταστήματα Γεωργίτσης  πιροσκί έχουμε σχεδιάσει την μελέτη και υλοποιήσει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση τόσο στον φωτισμό όσο και στα μηχανήματα. Παρέχουμε την τεχνική υποστήριξή και συντήρηση των καταστημάτων.