Απόσβεση κόστους

Το κόστος ενός έργου ΚΝΧ εξαρτάται από το βαθμό αυτοματισμού ο οποίος προκύπτει από τις ανάγκες του κτιρίου και των χρηστών. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω είναι καθοριστικής σημασίας η φάση του σχεδιασμού και της διερεύνησης αναγκών προκειμένου ο χρήστης να πληρώσει για να εκπληρώσει τις ανάγκες του και να παραλάβει ένα κτίριο μελλοντικά επεκτάσιμο και ανοιχτό στις τεχνολογικές εξελίξεις.

 Εξάλλου, στη διαμόρφωση του κόστους παίζει ρόλο και από ποιους κατασκευαστές θα γίνει η προμήθεια των συσκευών ΚΝΧ καθότι υπάρχουν περισσότεροι από 340 κατασκευαστές με αντίστοιχες διαφορές στο κόστος και τις δυνατότητες των προϊόντων τους. Καθοριστική, για τη σωστή οικονομοτεχνική καθοδήγηση του έργου είναι η επιλογή του κατάλληλου πιστοποιημένου ΚΝΧ Partner ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του έργου, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την παράδοσή του, έχοντας έναν ευχαριστημένο χρήστη.  Τα προϊόντα ΚΝΧ προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες στη ζωή ενός κτιρίου γιΆ αυτό και ο κατάλληλος προγραμματισμός και η θέση σε λειτουργία αυτών, είναι ζωτικής σημασίας και είναι μία υπηρεσία αμειβόμενη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους προσφέρεται δωρεάν ο προγραμματισμός, καθότι συνήθως ο απώτερος σκοπός είναι μόνο το εμπορικό κέρδος παραδίδοντας ένα κτίριο με πολύ φτωχό προγραμματισμό σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ΚΝΧ. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση έργων με την τεχνολογία ΚΝΧ, εκτός από τα ιδία κεφάλαια, θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά για παράδειγμα, την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων ή γενικότερα την κατασκευή νέων βιώσιμων κτιρίων κάθε μεγέθους και τύπου προετοιμασμένων να ενταχτούν σε μία έξυπνη πόλη (smart-grid ready buildings), συμβάλλοντας στην μέγιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυτής.