Οπτικοποίηση (IP Control Center)

Η ανάγκη για περισσότερη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται διαρκώς μεγαλύτερη σε όλους τους χώρους όπως η κατοικία ο κήπος και φυσικά τα μεγάλα κτίρια γραφεία εμπορικά κέντρα αίθουσες συνεδριάσεων κ.τ.λ.

Η ποιότητα φωτισμού, η θερμική άνεση, το υγιές περιβάλλον, οι τοπικοί και τηλεφωνικοί τηλεχειρισμοί, οι ενδείξεις και ο κεντρικός έλεγχος μέσω οθονών αφής και LCD εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά σαν απαιτήσεις στα σύγχρονα επαγγελματικά κτίρια και στις κατοικίες.Αρχίζει λοιπόν να δημιουργείται η απαίτηση για ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο οποίος απέχει κατά πολύ από τον γνωστό συμβατικό-κλασικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται τεχνική instabus EIB.Ενώ στο παρελθόν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιοριζόταν μόνο στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, σήμερα η μετάδοση πολύπλοκων δεδομένων και πληροφοριών αυξάνουν τις ανάγκες μιας κτιριακής εγκατάστασης. Η τεχνική instabus EIB ανοίγει νέους δρόμους. Με το σύστημα αυτό όλα τα μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.Επενδύοντας στην τεχνική instabus EIB επενδύουμε στην δημιουργία έξυπνων και λειτουργικών κτιρίων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για κτίρια και κατοικίες που θα μπορούν να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται γρήγορα και με επιτυχία σε κάθε μας απαίτηση.