Προσδοκίες...

Ο βασικός στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε την συμφωνία με τον πελάτη . Ξεπερνάμε τις προσδοκίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Αν ποτέ δεν καταφέρουμε  να κρατήσουμε μια υπόσχεση, είτε έχει να κάνει με τον χρόνο ή την ποιότητα της υπηρεσίας, συζητάμε το πρόβλημα και βρίσκουμε λύση, ώστε να είναι δυνατή και εφικτή από τις δυο μεριές τεχνικά και αισθητικά. Είναι σημαντικό για εμάς μετά την ολοκλήρωση του έργου ο πελάτης η εργοδότης να μείνει απόλυτα ικανοποιημένος ώστε να υπάρξει μελλοντική συνεργασία.