Εμπειρία...

 

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες της Nastos Electrical applications & more συνδυάζουν την τεχνογνωσία και την πείρα μιας υψηλά εξειδικευμένης ομάδας που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο φιλόδοξων προκλήσεων.

 Σαν αποτέλεσμα, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες για μικρά και μεγάλα έργα, οι οποίες καλύπτουν κάθε τομέα, όπως ηλεκτρικές εφαρμογές, Instabus KNX (έξυπνα κτήρια), PLC-LOGO Siemens, συστήματα ασφαλείας κάμερες συναγερμοί, δίκτυα τηλεφωνικά κέντρα, μηχανολογικό έργο, και διαχείριση του κτιρίου μέσο εφαρμογών από κινητά η υπολογιστή.
Πάνω από 15 χρόνια και υπό διαφορετικές συνθήκες, υλοποιούμε έργα με τρόπο ολοκληρωμένο, αναπτύσσοντας εξειδικευμένη γνώση σε πολλούς τομείς την οποία τώρα θέτουμε στη διάθεση των πελατών μας.

1. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Αναλαμβάνουμε την μελέτη και την αποπεράτωση της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση με την πιο σύγχρονη και επαγγελματική μέθοδο. 

2. Πράσινο κτήριο
Δημιουργία αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, χάρη στην ειδική τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Το σύστημα ΚΝΧ Instabus δημιουργεί οικονομία ευέλικτο τρόπο λειτουργίας και μεγάλη αξία στο κτήριο.

3. Ο πελάτης στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων
Η πείρα μας στην παροχή υπηρεσιών μας κάνει να προλαμβάνουμε αρκετά προβλήματα που προκύπτουν κατά την διάρκεια των εργασιών σε συνδυασμό με άλλα συνεργεία και στην φθορά του χρόνου αυτό μας κάνει να μας εμπιστεύονται γνωστές εταιρείες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί όπως και ιδιωτίες.

4. Ειδίκευση στα Έξυπνα - πράσινα κτίρια
Η γνώση και η πείρα μιας ομάδας ολοκληρωτικά αφοσιωμένης σε αυτόν τον τομέα. Η πιστοποίησή από την ΚΝΧ έγινε το 2005. Έχουμε κατασκευάσει πολλές κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.